Islamsk finans i Norge

Civita

04. Desember 2016

Islamsk finans vokser raskt i en rekke land, og utgjør 20-50 prosent av det totale finansmarkedet i flere land i Midtøsten.

Interessen for islamsk finans ser ut til å være betydelig også i Norge og i andre skandinaviske land, og flere religiøse organisasjoner utreder for tiden hvordan dette skal kunne tilbys her.

I dette notatet forsøker vi å kartlegge etterspørselen etter slike produkter, spesielt islamske lån, i Norge. Slik kartlegging har aldri vært gjort tidligere. Vi vil også si noe om den større betydningen av islamsk finans i en europeisk og norsk kontekst, og om mulige positive og negative sider ved fenomenet.

Dette notatet er resultat av et prosjekt finansiert av Finansmarkedsfondet. Prosjektleder var professor Torkel Brekke, ved Civita og Peace Research Institute Oslo (PRIO). Samarbeidspartner i prosjektet er moskéen Islamic Cultural Centre (ICC) i Oslo.

Last ned og les notatet her

Gå til original artikkel