Vil gjøre det mulig å kjøpe bolig helt uten renter

15. September 2021

Det å leie bolig kan være både dyrt, usosialt og uforutsig-bart. På Tøyen i Oslo har gründer Husein Awadnur startet det sosiale boligselskapet Ramaas bolig, en medlemsorganisasjon som ønsker å tilby en alternativ vei inn på boligmarkedet forflere uten å involvere renter. Leie-til-eie-konseptet er fortsatt ganske ukjent i Norge, mens denne typen finansiering allerede er etablert i land som Tyskland, Nederland, Frankrike og Storbritannia.

Ifølge SSB bor 80 prosent av personer i Norge i en husholdning som eier egen bolig, mens en kartlegging fra 2019 viste at bare 11,8 prosent av et utvalg norsk-somaliere eier egen bolig. Av disse uttrykte nesten halvpartenat de fryktet negative reaksjoner fra andre dersom de tar opp boliglån med renter, noe mange muslimer anser som forbudt ifølge Koranen.

– Jeg innså at dette var et stort behov for mange, og at mange ikke fikk eie bolig. Familier ender o#e opp med å flytte fra leieavtale til leieavtale, noe som går utover familielivet, spesielt barns skolegang, sa Awadnur til Utrop.

Målet er å få flere inn på boligmarkedet, uansett bakgrunn, og modellen går ut på at kundene skal kunne eie gradvis mer av sin egen bolig ved å betale en andel av verdien over en gitt tidsperiode. Flere hundre har hittil meldt sin interesse, og Awadnur understreker at Ramaas skal være til for alle, ikke bare for de som tror og praktiserer renteforbud.

– Faktisk har vi flere interesserte uten muslimsk bakgrunn som er interessert i rentefri boligfinansiering, noe som viser hvor vanske

Gå til original artikkel