Informasjon om prosjektet

Grunnet retningslinjer for betaling av renter finnes det i Norge en stor andel personer som holdes utenfor boligmarkedet. Internasjonalt finnes det flere ulike modeller for å løse dette problemet.


En norsk modell er nå under utvikling. Storebrand og andre aktører ser markedsmuligheter i dette feltet og den sosiale entreprenøren Ramaas Bolig har i en tid jobbet med denne problemstillingen.


Ramaas Bolig kjenner problemet fra innsiden, har stort nettverk i det aktuelle miljøet og i offentlige ordninger. I tillegg er Ramaas i dialog med miljøer innen tjenestedesign og lean innovasjon som kan bidra til kvalitetssikring av prosjektet.


Ramaas bolig er en virksomhet med et sosialt anliggende, knyttet til å gi boligmegling som bidrar til at folk kan skape bærekraftige bo-modeller, og som tetter gapet mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet i Norge.


Dette mener vi er  nøkkelen til redusere forskjeller i samfunnet.

Ramaas bolig er Norges første boligmeglerfirma som er islam-kompatibelt. Vi ønsker å være banebrytende i Norge på islamske lån. Ved å fokusere bare på bank-aktiviteter som er i samsvar med norsk lov, kan Ramaas bolig gjøre en betydelig og varig forskjell for muslimer over hele Norge, og bistå familier med å kjøpe bolig uten at de må inngå kompromiss med sin tro.

Islamisk bankvirksomhet opererer uten bruk av renter og er basert på islamske finansprinsipper som kommer fra handel, entreprenørskap og risikodeling. 

Med et strategisk lokalisert kontor i Norge, et høyt utdannet kontaktområde, og automatisert telefonsentral, leverer Ramaas bolig kjøp av boliger til kunder.

Bolig_57.jpg

Ønsker du bolig?

Ramaas Bolig ønsker å tilby en fleksibel og rimelig boligfinansiering. 

Til forskjell fra konvensjonelle boliglån der kjøper låner penger fra en långiver og tilbakebetales med renter. Benytter Ramaas Bolig seg av økonomiske prinsipper fra Islam om sameierskap og utleie. 

Vårt dedikerte team er tilgjengelig for å guide deg gjennom fasene under din boligkjøpsplan. 

Bolig_51.jpg

Vi ser etter samarbeidspartnere

Vi ønsker alltid samarbeidspartnere velkomne som vil bidra inn i prosjektet.

Address

Norway

Contact

Follow

©2018 by Ramaas Bolig. Proudly created with Wix.com