Bolig_51.jpg
Bolig_21.jpg
Bolig_22.jpg
Bolig_57.jpg
Bolig_19.jpg

Et trygt hjem for alle

Ramaas Bolig

Om Raamas Bolig

Bakgrunn

Ramaas Bolig sitt formål er å gi folk som sliter med å kjøpe bolig en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Det er et stort gap mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet i Norge og det er  både kulturelle og økonomiske årsaker til dette.

Raamas bolig jobber for at det skal tilbys rentefrie lån i Norge. Ramaas Bolig ser også et behov for en sosial boligmegling for å skape stabile og bærekraftige bo-modeller for alle.

Husein Awadnur er gründeren bak det sosiale foretaket Ramaas Bolig.  

Husein jobber for Senter for Flyktinger og Innvandrere (SEFI) i Bydel Gamle Oslo og har etablert LINK kontoret i Aktivitetshuset K1 på Tøyen. Han er også aktiv i nabolaget gjennom blant annet Tøyenravnene, FaU, Tøyen Sportsklubb, Kulmis Forum med mer.

En trygg bolig er et grunnleggende fundament for arbeid, familie og inkludering.  

Kontakt

Kontakt Ramaas Bolig hvis du ønsker mer informasjon:

Address

Norway

Contact

Follow

©2018 by Ramaas Bolig. Proudly created with Wix.com